Útépítő brigádok szerszámboltja

Általános szerződési feltételek

Jelen ÁSZF hatálya a http://www.utepitokboltja.hu webcímen elérhető webáruházban történő vásárlásra terjed ki.

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet, továbbá a mindenkori Fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadók.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő webcímen: http://www.utepitokboltja.hu/aszf, a dokumentum nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson ide.

A webáruház használata során online módon kötött szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásba foglalt szerződésnek, nem kerül iktatásra. A szerződés nyelve a magyar.

A webáruház megrendelő űrlapjának kitöltésével és elektronikus úton történő elküldésével leadott megrendelése igénybejelentésnek minősül. A szerződés akkor jön létre, ha az áruház az igénybejelentést követő 48 órán belül az igény megérkezését pozitívan (az adásvétel lehetőségét megerősítve) visszaigazolja. Az igénybejelentés megküldésével és annak áruház általi visszaigazolásával a szerződés ráutaló magatartással jön létre.

Üzemeltetői adatok

Üzemeltető: Gulyás Péter EV
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 75. II/9.
Adószám: 56622878-1-26
Nyilvántartási szám: 55290005
Bankszámlaszám: 12067204-01742998-00100009 (Raiffeisen Bank)
E-mail cím: info@utepitokboltja.hu
Telefonszám: +36-70-561-0236

Tárhely-szolgáltató adatai

Cégnév: Rackhost Zrt.
Székhely: 6722 Szeged, Tisza Lajos körút 41.
Adószám: 25333572-2-06
Cégjegyzékszám: 06-10-000489
E-mail cím: info@nextserver.hu
Telefonszám: +36 1 445 1300

Termékinformációk és árak

Az Eladó a webáruházban szereplő termékek adatainak feltöltését a lehető legnagyobb gondossággal végzi, azonban ennek ellenére esetlegesen előfordulhatnak technikai, adatrögzítési hibák, melyekre az Eladó ajánlati kötöttséget nem vállal.

A termékek gyártói fenntartják a jogot a műszaki-, ill. egyéb jellemzők előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, ezért a technikai ismertetőktől való esetleges eltérésekért a webáruház felelősséget nem vállal. Kétség esetén - a megrendelés elküldése előtt - minden esetben kérjen tájékoztatást az adott termék aktuális jellemzőiről.

A termékek valóságos megjelenése (például színárnyalata) eltérhet a webáruházban megjelenített fotóktól.

A webáruházban feltüntetett árak alanyi ÁFA mentes bruttó árak, azonban nem tartalmazzák a szállítási költségeket.

Megrendelés módja, vásárlás menete

A webáruházban a Vásárló a termékek között regisztráció, illetve bejelentkezés nélkül böngészhet.

A Vásárló a megvásárolni kívánt terméket annak terméklapján a "Kosárba" gombra kattintva választhatja ki.

A kosár funkció arra szolgál, hogy a Vásárló gyűjtse a megrendelni kívánt termékeket. A Vásárló a weblap jobb felső sarkában látható ikonra kattintva folyamatosan ellenőrizheti a kosár tartalmát, és a megrendelt áruk összértékét. A kosárba helyezett termékek törlése a "Kosár megnyitása" gombra kattintva megjelenő oldalon végezhető el.

Amennyiben a Vásárló nem szeretne további terméket vásárolni, ki kell választania a kívánt szállítási és fizetési módot, majd a "Tovább az adatok megadásához" gombra kattintania a Szállítási, számlázási adatok megadása céljából.

Amennyiben a Vásárló már regisztrálta magát, akkor a jobb oldalon látható dobozban adhatja meg a belépési adatait. A rendszer megjegyzi a regisztráció illetve a legutóbbi vásárlás során megadott szállítási és számlázási adatokat, így azokat nem kell a Vásárlónak újra begépelnie, csak ellenőriznie és szükség szerint módosítania őket.

Amennyiben a Vásárló még nem regisztrált, a "Regisztráció" linkre kattintva elvégezheti ezt.

A Vásárló a Megrendelés áttekintése oldalon ellenőrizheti a megrendelés összes adatát: a megrendelt termékeket és a számlázási-szállítási adatokat egyaránt.

A megrendelés elküldése előtt a Vásárló az erre vonatkozó jelölőnégyzet bejelölésével tud nyilatkozni, hogy elfogadja a webáruház általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit. A feltételek jelölőnégyzet általi elfogadása nélkül a Vásárló nem tudja megrendelését elküldeni.

Megrendelését a Vásárló a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva tudja elküldeni. Ezt követően a megrendeléséről e-mail-ben egy automatikus megerősítést kap.

A Vásárló a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok javítására. Hibás adatok megadása esetén, illetve amennyiben a Vásárló adataiban bárminemű változás következik be a megrendelés és a termék átvétele között, azt a Vásárló a megrendelés azonosító számára történő hivatkozással haladéktalanul köteles jelezni az Eladó felé e-mailben. A Vásárló elfogadja és tudomásul veszi, hogy az Eladó nem vállal felelősséget a hibás adatok megadásából, illetve az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából eredő semmilyen kárért.

Megrendelés teljesítése, szállítás és fizetés

A beérkezett megrendelést a webáruház a következő munkanapon feldolgozza, és telefonon vagy e-mailben visszaigazolja.

A megrendelt terméke(ke)t a webáruház Magyarország bármely pontjára eljuttatja saját járművel vagy futárszolgálat segítségével, azonban ezesetben a termék árán felül szállítási-csomagolási költséget számít fel.

A megrendelt termék(ek) átvehetők a webáruház telephelyén, a 6710 Szeged, Szabadkai út 110. címen is.

Fizetési módok:

A termék vételárának fizetése a webáruház telephelyén (6710 Szeged, Szabadkai út 110.) történő személyes átvétel esetén előre történő banki átutalással vagy készpénzzel történhet.

Házhozszállítás esetén a termék vételárának és szállítási költségének kifizetése kizárólag előre történő banki átutalással történhet. Az összeget a következő bankszámlaszámra kell átutalni: 12067204-01742998-00100009 (Raiffeisen Bank). Kérjük az utalás során a megjegyzés rovatban feltüntetni a megrendelés azonosítóját. Az áru kiszállítása akkor történik, miután az összeg megérkezett a webáruház bankszámlájára.

Szállítási díjak (50.000 forintig):

Csomag súlya Szállítási díj
0 - 10 kg 2.700 Ft
10 - 20 kg 5.400 Ft
20 - 30 kg 8.100 Ft
30 - 40 kg 10.800 Ft

50.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás ingyenes!

A kiszállítás várható ideje az átutalás megérkezésétől számított 2-7 nap; a pontos időpontról a webáruház a Vásárlót e-mailben vagy telefonon tájékoztatja.

A Vásárló köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni.

Szavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

A Vásárló az Eladó hibás teljesítése esetén közvetlenül az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a vásárlás pillanatában a termékben már meglévő hibákért.

A Vásárló - választása szerint - kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a Vásárló által közül választottnak a teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára a többi megoldáshoz képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, illetve - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Fogyasztói szerződés esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt, míg nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti kellékszavatossági igényeit. A termék kicseréléssel vagy kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az Eladó csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyítani tudja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően, a Vásárlónak felróható okból keletkezett. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A megvásárolt termék hibája esetén - amennyiben az nem felel meg a gyártó általi forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal - a fogyasztónak minősülő Vásárló közvetlenül a termék gyártójánál vagy annak magyarországi forgalmazójánál termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. A termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba oka már a vásárláskor megvolt a termékben és a hibát nem a vevői rendeltetésellenes használat, a meghatározottól eltérő mechanikai, vegyi vagy villamos behatások okozták.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony.

Jótállás

A webáruház a jogszabály által meghatározott kötelező jótállás alá tartozó tartós fogyasztási cikkeket nem forgalmaz.

Szavatosság érvényesítése

A Vásárló köteles a termék hibáját annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni az Eladóval. A Vásárló a megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági igényét levélben az Eladó címén, e-mailen vagy telefonon jelezheti nevének, címének, e-mail címének és telefonszámának megadásával.

Elállás joga

A Távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. (II. 26.) számú kormányrendelet értelmében a Fogyasztónak minősülő Vásárló a termék szállítótól történő átvételétől számított 14 napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, és kérheti a vételár visszatérítését. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

A vásárlástól való elállási jogát a Fogyasztó a meghatározott határidőn belül a webáruházhoz postán vagy elektronikus levél útján eljuttatott egyértelmű írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Ebből a célból felhasználhatja az alábbi nyilatkozat-mintát is. Elállási nyilatkozat minta letöltése »

Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket saját költségén, sérülésmentes, hiánytalan állapotban, a számlával együtt 14 napon belül visszajuttatnia webáruház címére. A határidő betartottnak minősül, ha fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja, a futárnak átadja) a terméket. A visszaküldés költségei a Fogyasztót terhelik - portóval, utánvéttel feladott csomagot a webáruháznak nem áll módjában átvenni.

A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A fenti feltételeknek megfelelő elállás esetén - a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően - a vételárat és a szállítási díjat (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott) legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó hiánytalanul visszautalja a Fogyasztó részére.

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A Fogyasztó a megvásárolt termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásait az Eladó alábbi elérhetőségein terjesztheti elő:
Telefon: +36-30-1111111
E-mail: info@utepitokboltja.hu

Az Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a Fogyasztónak átadja vagy megküldi email-ben.

Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

- A Fogyasztó jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://jarasinfo.gov.hu.

- A Fogyasztó jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes (vagy a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt) Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testület feladata a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése, egyezség létrehozását a felek között, a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az Eladót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testület eljárása a fogyasztó írásban benyújtott kérelmére indul. Az Eladó székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Csongrád-Csanád Megyei Békéltető Testület - 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt található: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

- A Fogyasztó jogosult továbbá a felmerült jogvita rendezését az Európai Bizottság által létrehozott Online Vitarendezési Platformon keresztül kezdeményezni, mely itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr.

- Amennyiben a fentiek nem vezettek eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni.

Adatvédelem

A webáruház adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: http://www.utepitokboltja.hu/adatvedelem

Kategóriák